Hvornår må man larme i haven?

Støjforurening er et reelt problem i verden af i dag. Uanset om det er lyden af trafikken, naboens hund, der gøer, eller dit eget vækkeur, der går i gang, kan støj have en negativ indvirkning på vores helbred. Men hvad med støj i haven? Er det nogensinde tilladt?

I de fleste tilfælde er det acceptabelt at lave støj i haven i dagtimerne. Der er dog nogle undtagelser fra denne regel. Hvis din nabo f.eks. har små børn, der forsøger at tage en lur, bør du undgå at lave støj under deres lur. Hvis din nabo er ældre eller har helbredsproblemer, bør du desuden undgå at lave støj i deres sovetid. Hvis du er usikker på, om det er acceptabelt at lave støj, er det altid bedst at være forsigtig og helt undgå at lave støj.

Det sagt er der nogle tilfælde, hvor støj faktisk er opmuntrende i haven. For eksempel nyder mange mennesker at lytte til lyden af fugle, der kvidrer om morgenen. Derudover finder mange mennesker lyden af regn på planternes blade beroligende. I sidste ende er det op til den enkelte at afgøre, hvilken støj der er passende i haven.

Hvis du vælger at lave støj i haven, er der et par ting, du kan gøre for at minimere påvirkningen af dine naboer. For det første skal du forsøge at holde støjen til et minimum. For det andet skal du undgå at lave støj i din nabos sovetid. For det tredje, hvis din nabo har små børn eller ældre mennesker, så prøv at lave støj i deres dagtimerne. Hvis du følger disse enkle retningslinjer, kan du nyde at lave støj i haven uden at forstyrre dine naboer.

Seattle City’s støjlovgivning er udformet for at beskytte beboerne mod urimelig støj. Koden gælder for alle typer støj, herunder musik, byggeri og bilhorn.

Kodeksen forbyder dog ikke al støj. Nogle typer støj anses for at være nødvendige og er tilladt. F.eks. er byggestøj tilladt om dagen. Bilhorn er tilladt, hvis de bruges til at advare om en fare.

Kodeksen fastsætter også forskellige støjgrænser for forskellige tidspunkter af døgnet. For eksempel er byggestøj tilladt om dagen, men ikke om natten. Bilhorn er tilladt på alle tidspunkter.

Hvis du er bekymret over en støj, kan du kontakte Seattle Police Department’s non-mergency line på 206-625-5011. En betjent vil reagere og undersøge støjen. Hvis betjenten finder, at støjen er i strid med loven, kan den person, der er ansvarlig for støjen, få en advarsel eller en bøde.

I henhold til Miljøstyrelsen bør det maksimale støjniveau i haven ikke overstige 50 decibel. Dette er for at beskytte både mennesker i haven og dyrene. Hvis støjniveauet overstiger dette, kan det betragtes som en gene, og du kan blive bedt om at stoppe.

Der er dog nogle undtagelser fra denne regel. Hvis du holder en fest eller en særlig begivenhed, kan støjniveauet være højere. I disse tilfælde bør du tjekke din lokale lovgivning for at se, hvad grænsen for støjniveauet er. Det kan også være nødvendigt at få en tilladelse fra byen.

Hvis du bor i en lejlighed eller etageejendom, kan støjniveauet i haven være begrænset af din lejekontrakt. Sørg for at tjekke med din udlejer eller dit administrationsselskab for at se, hvad grænsen for støjniveauet er i din lejekontrakt. Du kan muligvis argumentere for et højere støjniveau, hvis du kan vise, at det ikke vil forstyrre dine naboer.

Hvis støjen er for høj i haven, kan den være forstyrrende for freden og roen i nabolaget. Den bedste fremgangsmåde er at tale med din nabo om støjen og se, om han/hun er villig til at holde støjen nede.

Hvis din nabo ikke er villig til at holde støjen nede, kan du overveje at kontakte politiet eller din ejerforening. I nogle tilfælde kan overtrædelser af støjreglerne medføre bøder eller andre sanktioner.

Hvis du stadig har problemer med støj i din have, er der et par ting, du kan gøre for at forsøge at reducere støjen. Du kan f.eks. plante træer og buske for at hjælpe med at absorbere lyden eller bruge støjreducerende hovedtelefoner eller ørepropper, når du er udenfor.

Støj kan være en forstyrrelse for naboer, især hvis den er høj og vedvarende. Hvis din støj generer naboerne, bryder du måske loven. Miljøbeskyttelsesloven fra 1990 siger, at støj ” skadelig for sundheden eller en gene ” er en lovbestemt gene. Det betyder, at din kommune kan gribe ind for at stoppe støjen.

Hvis du spiller musik eller bruger haveudstyr i løbet af dagen, skal du dæmpe støjen, så den ikke er til gene. Om natten bør støjen holdes på et minimum. Hvis din støj forstyrrer freden, kan du få en bøde eller endda blive sendt i fængsel.

Hvis du er usikker på, om din støj er en gene, kan du spørge dine naboer, om de er generet af den. Hvis de er det, kan du forsøge at finde et kompromis, f.eks. ved at skrue ned for lyden eller bruge haveredskaberne på et andet tidspunkt af dagen. Du kan også overveje at lydisolere din have.

Hvis støjen kommer fra en havefest, er den normalt tilladt, så længe den ikke er for høj og ikke forstyrrer freden. Hvis støjen derimod kommer fra en højlydt fest, der forstyrrer freden, er det ikke tilladt.

Hvis du ikke er sikker på, om støjen kommer fra en havefest eller ej, kan du altid spørge de personer, der laver støjen. Hvis de holder en havefest, burde de kunne fortælle dig det.

Hvis støjen kommer fra en havefest, og den er for høj, kan du altid ringe til politiet. De vil kunne fortælle dig, om støjen er tilladt eller ej.

Hvis støjen kommer fra et band, der spiller i haven, er det som regel tilladt, så længe musikken ikke er for høj og ikke forstyrrer freden. Men hvis støjen kommer fra en højlydt fest eller et andet højlydt arrangement, kan det betragtes som en forstyrrelse, og politiet kan blive tilkaldt.

Hvis du er usikker på, om støjen er for høj eller ej, er det altid bedst at være forsigtig og skrue ned for lydstyrken. Hvis støjen kommer fra din egen ejendom, kan du overveje at investere i lydisolerende materialer for at hjælpe med at holde støjen nede.

Hvis det er dig, der laver støjen, er det altid bedst at tage hensyn til dine naboer og forsøge at holde støjen på et minimum. Husk, at støj kan bevæge sig langt væk og kan forstyrre folk, der ikke engang er i nærheden af din ejendom.

Hvad sker der, hvis støjen kommer fra et havefyr?

n

Hvis støjen kommer fra et havefyr, er det generelt tilladt, så længe branden er under kontrol og ikke er til gene. Men hvis bålet er til gene, kan du blive bedt om at slukke det.

n

Hvis du skal holde et bål, bør du på forhånd tjekke med din kommune for at se, om der er nogen restriktioner. Nogle kommuner har udpeget områder, hvor bål er tilladt, og du skal muligvis have en tilladelse.

n

Generelt bør du forsøge at undgå at holde bål om dagen, da røgen kan være til gene for naboerne. Du bør også undgå at holde bål, når der er stærk vind, da røgen så kan blæse ind i naboejendomme.

n

Hvis du holder grillfest, bør du være opmærksom på røgen og forsøge at holde den væk fra naboejendomme. Du bør også undgå at grille om dagen, da røgen kan være til gene for naboerne.

Hvis støjen kommer fra et springvand i haven, er det generelt tilladt, så længe det ikke er for højt og ikke forstyrrer freden. Havefontæner kan tilføje et strejf af elegance til enhver have og kan være en fantastisk måde at slappe af og nyde udendørslivet på.

Hvis støjen fra springvandet imidlertid er for høj og forstyrrer freden, kan det være nødvendigt at gribe ind. I dette tilfælde er det bedst at tale med naboen eller ejeren af springvandet for at se, om de kan gøre noget for at reducere støjen. Hvis de ikke kan eller vil gøre det, kan det være nødvendigt at kontakte de lokale myndigheder for at få springvandet slukket eller fjernet.

I de fleste tilfælde er springvand i haven en velkommen tilføjelse til enhver have og skaber ingen problemer. Det er dog vigtigt at tage hensyn til naboerne og sørge for, at støjen fra springvandet ikke er for høj eller forstyrrende.

Hvis støjen kommer fra et havedyr, er det vigtigt at overveje tidspunktet på dagen og typen af kæledyr. Hvis kæledyret f.eks. er en hund, kan gøen være mere forstyrrende om natten. Hvis kæledyret er en fugl, kan kvidren være mere forstyrrende om dagen. I begge tilfælde er det vigtigt at overveje naboens evne til at tolerere støjen, før man træffer nogen beslutninger.

Der er et par ting, man skal huske på, når man skal håndtere støj fra havens kæledyr. For det første skal man overveje tidspunktet på dagen. Hvis støjen sker om natten, kan den være mere forstyrrende for naboerne. For det andet skal du overveje typen af kæledyr. Hunde f.eks. gøer måske mere end fugle. For det tredje skal du overveje naboens evne til at tolerere støjen. Hvis naboen er ældre eller har små børn, kan de være mere følsomme over for støj.

Hvis du har et kæledyr i haven, der larmer, er der et par ting, du kan gøre for at mindske problemet. For det første kan du forsøge at holde kæledyret indendørs på tidspunkter, hvor støjen ville være mest forstyrrende for naboerne. For det andet kan du, hvis kæledyret er en hund, overveje at anskaffe dig et gøhalsbånd for at reducere den mængde støj, hunden laver. Endelig skal du tage hensyn til naboens evne til at tolerere støj og tage skridt til at reducere støjen, hvis de er følsomme over for den.